Invånare i kommunen, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.