Invånare i kommunen, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 83:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.