Kommunens skatteintäkter, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 771 människor (2019). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.