Kommunens skatteintäkter, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjuttonde lägsta i landet med 39 673 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.