Kommunens skatteintäkter, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femtonde lägsta i landet med 41 651 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.