Största privata arbetsgivare, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare. Största privata arbetsgivare är Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.