Andel förtidspensionärer, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det högsta i landet med 8,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.