Andel företagare, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 771 människor (2019). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.