Förvärvsfrekvens, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 771 människor (2019). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.