Andel högutbildade, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 846 människor (2018). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.