Andel högutbildade, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte lägsta i landet med 11,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.