Skattesats, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 846 människor (2018). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.