Skattesats, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun till 33,80 procent, vilket var den 110:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.