Skattesats, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun till 32,57 procent, vilket var den 71:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.