Befolkningsökning, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ljusnarsbergs kommun den fjärde lägsta i landet med −5,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.