Befolkningsökning, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ljusnarsbergs kommun den näst lägsta i landet med −5,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.