Befolkningsökning, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ljusnarsbergs kommun den tredje lägsta i landet med −5,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.