Medelålder, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare. Värdet för medelålder är det elfte högsta i landet med 48,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.