Medelålder, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare. Värdet för medelålder är det tionde högsta i landet med 48,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.