Invånare i kommunen, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 517 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.