Invånare i kommunen, Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 771 människor (2019). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.