Kommunens kostnader, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 65:e högsta i landet med 67 296 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.