Kommunens skatteintäkter, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 435 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 114 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.