Anställda i kommunen, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 957 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.