Största privata arbetsgivare, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. MERITOR HVS AB är största privata arbetsgivare och med 775 anställda (nov 2020) den 57:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.