Andel företagare, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 658 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.