Förvärvsfrekvens, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 92:a lägsta i landet med 78,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.