Andel högutbildade, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 91:a lägsta i landet med 16,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.