Skattesats, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Lindesbergs kommun till 33,85 procent, vilket var den 92:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.