Befolkningsökning, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lindesbergs kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.