Befolkningsökning, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 658 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lindesbergs kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.