Befolkningsökning, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 292 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lindesbergs kommun den 60:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.