Invånare i kommunen, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 575 människor (2018). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.