Invånare i kommunen, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 435 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 111 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.