Invånare i kommunen, Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 588 människor (2019). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.