Kommunens skatteintäkter, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 116 människor (2018). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.