Kommunens skatteintäkter, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 756 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 620 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.