Anställda i kommunen, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Värdet för anställda i länet är det 48:e lägsta i landet med 658 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.