Största privata arbetsgivare, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 756 invånare. PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 75 anställda (år 2024) den 26:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.