Andel förtidspensionärer, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 756 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 57:e lägsta i landet med 3,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.