Andel förtidspensionärer, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 234 människor (2019). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.