Andel förtidspensionärer, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 76:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.