Nyföretagande, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Värdet för nyföretagande är det 22:a högsta i landet med 14,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.