Andel företagare, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 116 människor (2018). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.