Andel företagare, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare. Värdet för andel företagare är det 69:e högsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.