Förvärvsfrekvens, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det trettonde högsta i landet med 85,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.