Sysselsättningsgrad, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det nionde högsta i landet med 87,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.