Förvärvsfrekvens, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 116 människor (2018). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.