Andel högutbildade, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.