Andel högutbildade, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 116 människor (2018). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.