Skattesats, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Lekebergs kommun till 33,98 procent, vilket var den 67:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.