Skattesats, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lekebergs kommun till 34,73 procent, vilket var den tolfte högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.