Skattesats, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Lekebergs kommun till 33,98 procent, vilket var den 69:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.