Befolkningsökning, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 116 människor (2018). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.