Befolkningsökning, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lekebergs kommun den tolfte högsta i landet med 6,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.