Befolkningsökning, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lekebergs kommun den 80:e högsta i landet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.