Invånare i kommunen, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 51:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.