Invånare i kommunen, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 49 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.