Företagens lönsamhet, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 25:e lägsta i landet med 11,6 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.