Kommunens kostnader, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 75:e högsta i landet med 66 603 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.