Kommunens kostnader, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 56:e högsta i landet med 77 440 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.