Kommunens skatteintäkter, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 148 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.