Kommunens skatteintäkter, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 168 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.