Kommunens skatteintäkter, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 637 människor (2018). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.