Kommunens skatteintäkter, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 659 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 43 849 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.