Största privata arbetsgivare, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Största privata arbetsgivare är LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG med 175 anställda (år 2024).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.