Andel förtidspensionärer, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 52:a högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.