Andel förtidspensionärer, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 659 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det trettonde högsta i landet med 7,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.