Andel förtidspensionärer, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 576 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 22:a högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.