Andel företagare, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.