Andel företagare, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.